Posteado por: mertxepasamontes | 6 marzo 2009

Prenent forma/ Tomando forma

Va prenent forma la manera com vull desenvolupar aquesta investigació en Neuroestètica dins del context d’un treball de Fi de carrera que a més espero que serveixi per a donar a conèixer aquest àmbit un poc millor. La veritat és que estan sent de gran ajuda les indicacions de Meritxell Martí Orriols, la consultora del TFC.

De moment estic articulant el com. Sembla molt fàcil, però no ho és tant. Quan et descuides caus en el parany de voler abastar massa i tenir el risc de perdre’t sense arribar a cap lloc. Per això vaig a centrar-me inicialment a desenvolupar què és la Neuroestètica i com està aquest àmbit d’estudi a dia d’avui: què s’ha pogut constatar, què només s’intueix, qui són els principals autors, si hi ha alguna aplicació pràctica del tema, etc.

En fi, totes aquestes qüestions conceptuals que pot semblar una miqueta avorrides, però que ens permeten emmarcar el tema adequadament. A partir d’aquí s’iniciarà una part que espero sigui estimulant per a mi i els qui seguiu aquest Bloc d’anàlisi de “obres mestres”  sota aquesta perspectiva..

Sense obviar altres possibilitats que espero vagin sorgint: entrevistes, fotografies, vídeos, comentaris, etc?

Així que: en marxa!!!

Mertxe Pasamontes

Va tomando forma la manera cómo voy a desarrollar esta investigación en Neuroestética dentro del contexto de un trabajo de Fin de carrera que además espero que sirva para dar a conocer este ámbito un poco mejor. La verdad es que está siendo de gran ayuda las indicaciones de Meritxell Martí Orriols, la consultora del TFC.

De momento estoy articulando el cómo. Parece muy fácil, pero no lo es tanto. En cuanto te descuidas caes en la trampa de querer abarcar demasiado y perderte sin llegar a ninguna parte. Por eso voy a centrarme inicialmente en desarrollar qué es la Neuroestética y cómo está este ámbito de estudio a día de hoy: qué se ha podido constatar, qué sólo se intuye, quiénes son los principales autores, si hay alguna aplicación práctica del tema…. En fin, todas esas cuestiones conceptuales que puede parecer un tanto aburridas, pero que nos permiten enmarcar el tema adecuadamente.

A partir de ahí se iniciará una parte que espero sea estimulante para mí y los que sigáis este Blog de análisis de “obras maestras” bajo esta perspectiva…..

Sin obviar otras posibilidades que espero vayan surgiendo: entrevistas, fotografías, vídeos, comentarios, etc…

Así que: en ruta!!!

Anuncios
Posteado por: mertxepasamontes | 3 enero 2009

Primer dia

Avui nomès aprofito per fer una petita presentació del que serà el Blog i per a que qualsevol que entri pugui anar familiaritzant-se amb l’estructura.

Ja veieu que hi han unes pàgines fixes i que podeu trobar totes les entrades en català i també en castellà.

He fet també les primeres recerques a la xarxa i he començat el primer llibre però de tot això parlaré més endavant.

Així que una mica de paciència!

Mertxe Pasamontes

Hoy sólo  aprovecho para hacer una pequeña presentación de lo que será el Blog para que cualquiera que entre pueda ir familiarizándose con la estructura del mismo.

Ya veis que hay unas páginas fijas y que podéis encontrar todas las entradas en catalán y también en castellano.

He hecho también las primeras búsquedas en la red y he empezado a leer el primer libro pero de todo esto hablaré más adelante.

Así que paciencia y a esperar un poco!

« Newer Posts

Categorías