Presentación

Aquest Blog comença com un viatge al món del neuroart o neuroestètica.

Podem definir la neuroestètica com l’estudi de la neurofisiologia de l’art, o dit d’una altra manera, com la nostra fisiologia cerebral permet i contribueix a la creació artística i la seva recepció.

Serà  d’una banda, un diari de viatge del TFC (treball de fi de Carrera) que aniré elaborant per finalitzar la Llicenciatura en Humanitats a l’UOC.

També vull que vagi reflectint tota l’ informació trobada a la xarxa, referències a llibres, investigacions, etc.

Recollirà també qualsevol altres mitjans (fotografies, esquemes, vídeos,) que vagi trobant sobre el tema.

Vull també anar explicant poc a poc el que vagi aprenent i descobrint sobre el tema, per a que sigui també un lloc de referència per a altres persones que estiguin interessades en aquest tema.

I qualsevol altres intenció que sorgeixi durant aquest procès, serà degudament reflectida en aquesta entrada.

Tindrem dos idiomes en aquest Blog: català i castellà. Sempre trobareu les entrade en tots dos idiomes. Desitjo que sigui un ssitema fàcil de seguir i que serveixi per arribar  a més persones.

Aquesta primera foto és del moment en que vaig prendre l’imatge que podeu veure a la capçalera del Blog.

fotoblog

Esta primera imagen es del momento en que tomé la foto que podéis ver en la cabecera del Blog.

Este Blog empieza como un viaje al mundo del neuroarte o neuroestética.

Podemos definir la neuroestètica como el estudio de la neurofisiologia del arte, o dicho de otro modo, como nuestra fisiología cerebral permite y contribuye a la creación artística y su recepción.

Será como por un lado, un diario de viaje del TFC (trabajo de fin de Carrera) que iré elaborando por finalizar la Licenciatura en Humanidades en la UOC.

También quiero que vaya reflejando toda la información encontrada a la red, referencias a libros, investigaciones, etc.

Recogerá también cualquier otro medio (fotografías, esquemas, vídeos,) que vaya encontrando sobre el tema.

Quiero también ir explicando poco a poco lo que vaya aprendiendo y descubriendo sobre el tema, para que sea también un lugar de referencia para otras personas que estén interesadas en este tema.

Y cualquier otras intención que surja durante este proceso, será debidamente reflejada en esta entrada.

Tendremos dos idiomas en este Blog: catalán y castellano. Siempre encontraréis las entradas en los dos idiomas. Deseo que sea un sistema fácil de seguir y que sirva para llegar a más personas.

Mertxe Pasamontes

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: