Posteado por: mertxepasamontes | 28 mayo 2009

Ressenya: Edelman, G.M y Tononi,G. El universo de la conciencia

Edelman, G.M y Tononi,G.(2002) El universo de la conciencia Barcelona, Editorial Critica.

En aquest llibre els autors tracten d’explicar com és que tenim un sentit de consciència i on la podem situar al nostre cervell.

Per a entendre el que és la consciència hem de dividir aquesta en dos tipus:

– La consciència primària que trobem en animals amb estructures cerebrals semblants a la nostra. Sembla ser que aquests animals poden construir una escena mental, però no tenen capacitat semàntica simbòlica i manquen d’un veritable llenguatge.

– La consciència d’ordre superior que seria la que ve acompanyada d’un sentiment de pròpia identitat i de la capacitat de construir en els estats de vigília escenes passades i futures i que necessita d’ una capacitat semàntica i d’ una capacitat lingüística.

Els estudis esmentats i analitzats pels autors semblen indicar que no hi ha un lloc únic on s’origini la consciència sinó que es distribueix per diferents parts del cervell. S’estableix la hipòtesis de que la consciència funciona per un patró d’activitat que s’origina en moltes parts del cervell alhora i que estan en un continu procés de reentrada.

Les observacions semblen indicar que malgrat estar presents en pràcticament tot el cervell només un conjunt dels grups neuronals del mateix contribueixen en cada moment donat del temps a l’experiència conscient. Els autors plantegen la hipòtesi del nucli dinàmic com explicació de per què succeeix això: “Esta hipótesis sostiene que la actividad que un grupo de neuronas puede contribuir directamente a la experiencia consciente y forma parte de una agrupación funcional, que se caracteriza por la presencia de fuertes interacciones mutuas durante periodos de centenares de milisegundos.” (Edelman: 171).

En este libro los autores tratan de explicar cómo es que tenemos un sentido de conciencia y dónde la podemos situar a nuestro cerebro.

Para entender el que es la conciencia debemos dividir esta en dos tipos:

– La conciencia primaria que encontramos en animales con estructuras cerebrales parecidas a la nuestra. Parece ser que estos animales pueden construir una escena mental, pero no tienen capacidad semántica simbólica y carecen de un verdadero lenguaje.

–  La conciencia de orden superior que seria la que viene acompañada de un sentimiento de la propia identidad y de la capacidad de construir en los estados de vigilia escenas pasadas y futuras y que necesita de  una capacidad semántica y de una capacidad lingüística.

Los estudios mencionados y analizados por los autores parecen indicar que no hay un lugar único a nivel cerebral en  dónde se origine la conciencia sino que se distribuye por diferentes partes del cerebro. Se establece la hipótesis de que la conciencia funciona por un patrón de actividad que se origina en muchas partes del cerebro a la vez y que están en un continuo proceso de reentrada.

Las observaciones parecen indicar que pese a estar presentes en prácticamente todo el cerebro sólo un conjunto de los grupos neuronales del mismo contribuyen en cada momento dado del tiempo a la experiencia consciente. Los autores plantean la hipótesis del núcleo dinámico como explicación de por qué sucede esto: Esta hipótesis sostiene que la actividad que un grupo de neuronas puede contribuir directamente a la experiencia consciente y formar parte de una agrupación funcional, que se caracteriza por la presencia de fuertes interacciones mutuas durante periodos de centenares de milisegundos. (Edelman: 171).

Mertxe Pasamontes


41ww1a3dkwl_sl500_aa240_

LIVINGSTONE, M. S. (2002), Vision and Art: The Biology of Seeing. Harry N. Abrams, New York

La Margaret Livingstone fa un recorregut per els trets essencials que conformen el nostre sistema de processament visual (des dels òrgans dels sentits fins al processament en determinades àrees cerebrals).

La seva intenció no és però, com en el cas d’en Semir Zeki d’establir els llocs del cervell on es processa cada estímul, sinó relacionar com és la nostra percepció visual i com influeix això a l’hora de percebre les obres d’art, especialment l’art pictòric.

És molt interessant anar descobrint capítol a capítol com part del nostre món visual està configurat pel que som capaços de percebre (per exemple, la longitud de l’espectre electromagnètic que percebem i com això ens permet veure uns determinats colors) i a la vegada veure els mecanismes que poden utilitzar els pintors per “enganyar” al nostre sistema de percepció u crear il•lusions de profunditat o moviment en plànols bidimensionals.

És un llibre que si bé, és tècnic, ofereix suficient eines i exemples clars, per poder ser comprès per persones que no siguin expertes en la matèria. Te a més la Margaret una bona capacitat didàctica que fa que el seu llenguatge i exemples siguin molt entenedors.

Sólo disponible en inglés

Margaret Livingstone hace un recorrido por los rasgos  esenciales que conforman nuestro sistema de procesamiento visual (desde los órganos de los sentidos hasta el procesamiento en determinadas áreas cerebrales). Su intención no es, sin embargo, como en el caso de Semir Zeki de señalar las áreas del cerebro dónde se procesa cada estímulo, sino relacionar cómo es nuestra percepción visual y como influye esto a la hora de percibir las obras de arte, especialmente el arte pictórico.

Es muy interesante ir descubriendo capítulo a capítulo como parte de nuestro mundo visual está configurado por el que somos capaces de percibir (por ejemplo, la longitud del espectro electromagnético que percibimos y como esto nos permite ver unos determinados colores) y a la vez ver las herramientas que pueden utilizar los pintores  para engañar  a nuestro sistema de percepción y crear ilusiones de profundidad o movimiento en planos bidimensionales.

Es un libro que si bien, es técnico, ofrece suficiente herramientas y ejemplos claros, para poder ser comprendido por personas que no sean expertas en la materia. Tiene además Margaret una buena capacidad didáctica que hace que su lenguaje y ejemplos sean muy comprensibles.


Posteado por: mertxepasamontes | 26 abril 2009

Department de la Harvard Medical School (link)

– Neurobiology department de la Harvard Medical School http://neuro.med.harvard.edu/faculty/livingstone.html

Anàlisis:
a) Títol: Neurobiology department de la Harvard Medical School

b) Autors: Margaret Livinsgtone

c) Institució: harvard University

d) Objectius: Donar a conèixer la feina del departament

e) Continguts: Breus ressenyes teòriques i una amplia Bibliografia.

f) Qualitat: la web està be però crec que li treuen poc profit al tema al ser tan breu.

g) Actualització: 2009
Análisis:


a) Título: Neurobiology department de la Harvard Medical School

b) Autores: Margaret Livinsgtone

c) Institución: Harvard University

d) Objetivos: Dar a conocer el trabajo del departamento

e) Contenidos: Breves reseñas teóricas y una amplia Bibliografía.

f) Calidad: la web está bien pero no creo que le hayan sacado provecho al tema al ser tan berve.

g) Actualitzación: 2009

Posteado por: mertxepasamontes | 5 abril 2009

Investigación del Max Planck

musicaUn estudi de l’Institut Max Planck de Desenvolupament Humà a Berlín (Alemanya) que es publica a la revista digital ‘BioMed Central Neuroscience’ sota  llicencia Creative Commons mostra que les ones cerebrals de parelles de guitarristas es tornaven més sincronitzades quan tocaven junts la mateixa melodia.

Els científics van utilitzar electroencefalografía (EEG) per a registrar l’activitat elèctrica cerebral en vuit parelles de guitarristas. Cada parella tocava una melodia curta de jazz-fusió junts fins a 60 vegades mentre que la EEG recollia les seves ones cerebrals a través d’elèctrodes en el cuir cabellut.Les similituds entre les fases d’ones cerebrals tant en el cervell dels músics i entre ells mateixos augmentaven de forma significativa, primer quan escoltaven el ritme d’un metrónomo com a preparació i després quan començaven a tocar junts.

Diverses regions del cervell van mostrar patrons de sincronització de diversa intensitat. Segons explica Ulman Lindenberger, coautor de l’estudi, «els nostres descobriments mostren que les accions coordinades interpersonalmente estan precedides i acompanyades per emparellaments oscil·latoris entre els cervells».

Els resultats no mostren si aquests emparellaments es produeïxen en resposta al ritme del metrónomo i la música, com resultat de veure els moviments dels altres i escoltar la música de l’altre o si la sincronització cerebral té lloc primer i produeïx una actuació coordinada. Encara que ja s’ha observat abans que el cervell dels individus se sintonitza amb la música, aquesta és la primera vegada que els músics han estat avaluats conjuntament en concert.

Aquestes investigacions obren noves possibilitats en l’estudi de la influència de la música en el nostre cervell  i en el fet que les activitats realitzades conjuntamentemodifican patrons cerebrals.

Link a l’estudi complet

Un estudio del Instituto Max Planck de Desarrollo Humano en Berlín (Alemania) que se publica en la revista digital ‘BioMed Central Neuroscience’ bajo licencia Creative Commons muestra que las ondas cerebrales de parejas de guitarristas se volvían más sincronizadas cuando tocaban juntos la misma melodía.

Los científicos utilizaron electroencefalografía (EEG) para registrar la actividad eléctrica cerebral en ocho parejas de guitarristas. Cada pareja tocaba una melodía corta de jazz-fusión juntos hasta 60 veces mientras que la EEG recogía sus ondas cerebrales a través de electrodos en el cuero cabelludo.

Las similitudes entre las fases de ondas cerebrales tanto en el cerebro de los músicos y entre ellos aumentaban de forma significativa, primero cuando escuchaban el ritmo de un metrónomo como preparación y luego cuando comenzaban a tocar juntos.

Varias regiones del cerebro mostraron  patrones de sincronización de diversa intensidad. Según explica Ulman Lindenberger, coautor del estudio, «nuestros descubrimientos muestran que las acciones coordinadas interpersonalmente están precedidas y acompañadas por emparejamientos oscilatorios entre los cerebros».

Los resultados no muestran si estos emparejamientos se producen en respuesta al ritmo del metrónomo y la música, como resultado de ver los movimientos de los otros y escuchar la música del otro o si la sincronización cerebral tiene lugar primero y produce una actuación coordinada. Aunque ya se ha observado antes que el cerebro de los individuos se sintoniza con la música, esta es la primera vez que los músicos han sido evaluados conjuntamente en concierto.

Estas investigaciones abren nuevas posibilidades en el estudio de la influencia de la música en nuestro cerebro y en el hecho que las actividades realizadas conjuntamente modifican patrones cerebrales.

Posteado por: mertxepasamontes | 1 abril 2009

Ressenya: Tu cerebro y la música. Daniel J.Levitin

tu-cerebro-y-la-musica_daniel-levitin_libro-onfi212

Levitin, D.J. (2006) Tu cerebro y la música. Barcelona, 2008, RBA.

En aquest llibre en Daniel J.Levitin ens apropa a un estudi de la percepció musical des de la vessant de la neurociència cognitiva. Els primeres capítols estan destinats a entendre què és la música i com la processa el nostre cervell. Desprès va passant revista a investigacions que s’han fet de percepció musical i quines part del cervell hi estan implicades. El llibre avança teories interessants com el fet de que el processament musical implica a gran part del cervell, el fet de que podem reconèixer una melodia encara que canviïn gairebé tots els aspectes musicals si es conserva la relació entre els tons, l’existència d’una relació directa entre música i emocions i com es pot jugar amb l’efecte anticipatori per crear «sorpreses» i augmentar l’ interès del oient.
El llibre és de caire divulgatiu però amb suficients referències teòriques i experimentals per a que estigui ben fonamentat. Té una amplia bibliografia i un índex analític. Crec que és un bon llibre per extreure aplicacions pràctiques de les teories i experiments exposats.

En este libro en Daniel J.Levitin nos acerca a un estudio de la percepción musical desde la vertiente de la neurociència cognitiva. Los primeras capítulos están destinados a entender qué es la música y como la procesa nuestro cerebro. Después va pasando revista a investigaciones que se han hecho de percepción musical y de qué partes del cerebro están implicadas. El libro adelanta teorías interesantes como el hecho de que el procesamiento musical implica a gran parte del cerebro, el hecho de que podemos reconocer una melodía aunque cambien casi todos los aspectos musicales si se conserva la relación entre los tonos, la existencia e una relación directa entre música y emociones y como se puede jugar con el efecto anticipatorio  para crear sorpresas y aumentar el interés del oyente.

El libro es  de cariz divulgativo pero con suficientes referencias teóricas y experimentales para que esté bien fundamentado. Tiene una amplía bibliografía y un índice analítico. Creo que es un buen libro por extraer aplicaciones prácticas de las teorías y experimentos expuestos.

Posteado por: mertxepasamontes | 30 marzo 2009

Daniel J. Levitin (link)

– Your brain on music Daniel J. Levitin [en línea] http://www.yourbrainonmusic.com/

Anàlisis:

– Títol: Your brain on music

– Autors: Daniel J. Levitin

Institució: Daniel J. Levitin

Objectius: Finalitat comercial, per donar a conèixer el llibre.

Continguts: Ídem

– Qualitat: Bé com a pàgina amb una finalitat comercial. Te alguns extres d’agrair com petits talls de les cançons o peces musicals que hi esmenta al llibre.

Actualització: 2006

Análisis:


Título: Your brain on music

Autores: Daniel J. Levitin

Institución: Daniel J. Levitin

Objetivos: Finalidad comercial, para dar a conocer el libro.

Contenidos: Ídem

Calidad: Bien como página con una finalidad comercial. Tiene algunos extras de agradecer  como pequeños  fragmentos de las  canciones o piezas  musicales que salen en el libro.

Actualitzación: 2006

Posteado por: mertxepasamontes | 29 marzo 2009

Ressenya: Semir Zeki. Visión Interior

Referència: 8477746710


– Zeki, S. (1999) Visión interior. Una investigación sobre el arte y el cerebro. Madrid, 2005, Machado Libros.


En Semir Zeki pretén al seu llibre estudiar la base biològica de la experiència estètica en la percepció de les arts visuals (pintura). Ell considera que l’art te com a funció: << representar los elementos constantes y duraderos de objetos, superficies, rostros, situaciones, etc y por tanto, permitir que adquiramos conocimientos no sólo del objeto representado sino que podamos generalizarlo a muchos otros objetos y por tanto adquiramos conocimiento de otras categorías>> (p.29).

Per fer-ho farà un recorregut per la neurofisiologia de la percepció, des de la vessant de l’estudi de com el cervell veu i interpreta les imatges. Els diferents aspectes dels estudis de la percepció (recerca d’aspectes essencials, ver i entendre, la percepció de les formes, la percepció del color, etc.) els posarà en relació amb autors i corrents artístiques.
No podem dir que n’hi hagi una conclusió com a tal en el llibre, ja que és més una exposició de l’estat de la qüestió des de la neurofisiologia i les qüestions que ja es poden afirmar i les que encara no tenen prou base científica.

En general és un llibre molt especialitzat i tècnic, no és de caire divulgatiu.

Semir Zeki pretende en  su libro estudiar la base biológica de la experiencia estética en la percepción de las artes visuales (pintura). Él considera que el arte tiene como función: <<representar los elementos constantes y duraderos de objetos, superficies, rostros, situaciones, etc y por tanto, permitir que adquiramos conocimientos no sólo del objeto representado sino que podamos generalizarlo a muchos otros objetos y por tanto adquiramos conocimiento de otras categorías>> (p.29).

Por hacerlo hará un recorrido por la neurofisiologia de la percepción, desde la vertiente del estudio de como el cerebro ve e interpreta las imágenes. Los diferentes aspectos de los estudios de la percepción (búsqueda de aspectos esenciales, ver y entender, la percepción de las formas, la percepción del color, etc.) los pondrá en relación con autores y corrientes  artísticas.

No podemos decir que  haya una conclusión como tal en el libro, puesto que es más una exposición del estado de la cuestión desde la neurofisiología y las cuestiones que ya se pueden afirmar y las que todavía no tienen lo suficiente base científica.

En general es un libro muy especializado y técnico, no es de carácter divulgativo.

Posteado por: mertxepasamontes | 22 marzo 2009

Evolució de la recerca/ evolución de la búsqueda

Continuo amb la feina de recerca, que sembla més llarga del que pensava en un bon principi. Tinc ja fet un primer anàlisi dels recursos webs, que aniré penjant poc a poc per no avorrir.  Ja puc anticipar que les principals línies d’investigació son:

– El professor Semir Zeki, que treballa en diferent s projectes a la  Italian society of neuroesthetic, amb seu a Itàlia, a l ‘ Institut of neuroesthetics, amb seus a Londres i California i el  Laboratory of neurobiology amb seu a Londres també. És col·laborador també de l’ Association of neuroesthetics que te seu a Berlín.

– El professor Luc Delannoy, que treballa en diferents projectes al  CINNe Centro de investigacions en neuroestètica y neuromusicología amb seu a Mèxic i a  Neuroartes que també estan a Mèxic però fan més èmfasis en el projecte Artruisme.

– La professora Margaret Livingstone que forma part del Neurobiology department de la Harvard Medical School, amb seu a Boston.

I altres investigadors que treballen més en projectes concrets i no en projectes institucionlas però que també tenen una producció molt interessant com: Daniel J. levitin, Roy Ascott, Andy Clark, Alva Nöe i Gerald Edelman.

Segurament caldran més referències, però per començar hi ha una bona base.

Continuo con la tarea de búsqueda, que parece más larga de lo que pensaba en un  principio. Tengo ya hecho un primer anàlisis de los recursos webs, que iré colgando poco a poco  para no aburrir.  Puedo anticipa no obstante, que las principales líneas de investigación son:

– El profesor Semir Zeki, que trabaja en diferentes proyectis en la  Italian society of neuroesthetic, con sede en  Itàlia, en el ‘ Institut of neuroesthetics, con sedes en  Londres y California y en el  Laboratory of neurobiology con sede en  Londres también. És colaborador también de la  Association of neuroesthetics que ttien sede en Berlín.

– El profesor Luc Delannoy, que trabaja  en diferentes proyectos en el  CINNe Centro de investigacions en neuroestètica y neuromusicología con sede en Mèxico y en  Neuroartes que también esta en Mèxico pero con mayor dedicación al proyecto Artruisme.

– La profesora Margaret Livingstone que forma parte del Neurobiology department de la Harvard Medical School, con sede en Boston.

Y otros  investigadores que ttrabajan más en proyectos concretos que no en proyectos  institucionales  pero que también tienen una producción muy interesante como: Daniel J. levitin, Roy Ascott, Andy Clark, Alva Nöe y Gerald Edelman.

Seguramente harán falta más  referencias  pero para empezar creo que es una buena base.

Posteado por: mertxepasamontes | 17 marzo 2009

Prof Zeki’s Musings (link)

– Prof Zeki’s Musings [en línea] http://profzeki.blogspot.com/

Análisis:

a)Títol: Prof Zeki’s Musings.

b) Autors: Bloc del Professor Semir Zeki

c) Institució: Bloc de contingut professional del mateix Doctor Zeki.

d) Objectius: Donar a conèixer investigacions en el camp de la neurobiologia i la neuroestètica.

e) Continguts: Els continguts, encara que toquen temes molt diferents, son sempre al voltant dels temes esmentats.

g) Qualitat: La qualitat i el rigor científic és total. En quant a pràctic o és poc ja que no te categories ni etiquetes i aleshores és molt difícil buscar per temes. També el trobo mancat d’algunes imatges o esquemes per il•lustrar els temes, que afavoriria la seva vessant divulgativa.

h) Actualització: Podríem dir que te una mitjana de publicació de dos entrades noves al mes. Va començar-lo al 2008.

Análisis:


a)Título: Prof Zeki’s Musings.

b) Autor: Bloc del Profesor Semir Zeki

c) Institución: Blog de contenido profesional del mismo Doctor Zeki.

d)Objetivos: Dar a conocer las investigaciones que lleva a cabo en el campo de la neurobiología y la neuroestètica.

e) Contenidos: Los contenidos aunque tratan temes muy diferentes, son siempre alrededor de los temas comentados.

g) Calidad: La calidad y el rigor científico es total. En cuanto a práctico lo es poco ya que no tiene categorías ni etiquetes eso hace muy difícil buscar por temas o conceptos clave. También encuentro a faltar algunas imágenes o esquemas para ilustrar los temas, que ayudarían en su vertiente divulgativa.

h) Actualización: Podríamos decir que tiene una media de dos entradas nuevas al mes. Empezó en el 2008.

Posteado por: mertxepasamontes | 16 marzo 2009

Neuroarte y belleza por Francisco Mora (link)

Análisis de la web:


El cutural.es – Neuroarte y belleza por Francisco Mora [en línea] http://www.elcultural.es/version_papel/CIENCIA/9773/Neuroarte_y_belleza


a)Títol: El cultural.es Neuroarte y belleza http://www.elcultural.es/version_papel/CIENCIA/9773/Neuroarte_y_belleza

b) Autors: de l’article: Francisco Mora.

De la revista digital El Cultural.es: Directora: Blanca Berasátegui ; Caps de Redacció: Nuria Azancot, Javier López Rejas; Caps de Secció: Paula Achiaga, Liz Perales, Cristina Jaramillo; Redacció: Francisco J. Alarcos, Daniel Arjona, Alberto Ojeda, Juan Sardá.

c) Institució: Editat per Prensa Europea del Siglo XXI, S.L. diari El Mundo, suplement El Cultural. Editad per El Cultural Electrónico, S.L., la versió digital.

d) Objectius: De la revista: publicar informació i opinió rigorosa i lliure sobre literatura, art, teatre, cinema, música i ciència, de la mà de crítics i especialistes de reconegut prestigi internacional. Així mateix, totes les setmanes inclou reportatges i entrevistes amb els més importants intel•lectuals i creadors del moment.
De l’article: fer una reflexió sobre l’art a partir dels fonaments establits per la neuroestètica.

f) Continguts: Revista sobre art, literatura, cinema, teatre, etc.
Article: com el cervell percep l’art a través d’uns universals, com una capacitat d’extreure l’essència d’allò que veu i percebre-les en una obra d’art encara que aquesta no tingui tota la informació. D’aquí dedueix Mora, que el cervell completa la informació que li falta i això fa d’una obra un “universal”.

g) Qualitat: és bastant completa, toca molts temes i son bastant rigorosos. La navegació és senzilla i tens la possibilitat de subscriure’t als continguts.

h) Actualització: ho fan diàriament. Data de la publicació de l’ article: 10/06/02004


a)Título: El cultural.es Neuroarte y belleza http://www.elcultural.es/version_papel/CIENCIA/9773/Neuroarte_y_belleza

b) Autores: del artículo: Francisco Mora.

De la revista digital El Cultural.es: Directora: Blanca Berasátegui ; Jefes de Redacción: Nuria Azancot, Javier López Rejas; Jefes de Sección: Paula Achiaga, Liz Perales, Cristina Jaramillo; Redacción: Francisco J. Alarcos, Daniel Arjona, Alberto Ojeda, Juan Sardá.

c) Institución: Editado por Prensa Europea del Siglo XXI, S.L. periódico El Mundo, suplemento El Cultural. Editado por El Cultural Electrónico, S.L., la versión digital.

d) Objetivos: De la revista: publicar información y opinión rigurosa y libre de literatura, arte, teatro, cine, música y ciencia, de la mano de críticos y especialistas de reconocido prestigio internacional. Asimismo, todas las semanas incluye reportajes y entrevistas con los más importantes intelectuales y creadores del momento.
Del artículo: hacer una reflexión sobre el art a partir de los fundamentos establecidos por la neuroestètica.

f) Contenidos: Revista sobre arte, literatura, cine, teatro, etc.

Artículo: como el cerebro percibe el arte a través de unos universales, una capacidad de extraer la esencia de aquello que ve y percibirlas en una obra de arte aunque esta no tenga toda la información. De ahí deduce Mora, que el cerebro completa la información que le falta y eso hace de una obra “universal”.

g) Calidad: es bastante completa, toca muchos temas y son bastante rigurosos. La navegación es sencilla y tienes la posibilidad de subscribirte a los contenidos.

h) Actualización: lo hace diariamente. Fecha de la publicación del artículo: 10/06/02004

Older Posts »

Categorías